Privacy Protocol

Privacy protocol

Stichting Poot gaat uiteraard terughoudend om met uw privacy-gevoelige gegevens. Ons uitgangspunt is dat we altijd terughoudend omgaan met het delen van persoonsgegevens. We verstrekken bovendien geen persoonsgegevens aan derden tenzij u hier zelf om vraagt óf wanneer ons dit verplicht wordt, bijv. door de overheid.

Toestemming

Wij publiceren op onze website en op facebook, namen van onze sponsoren. Dit doen we uitsluitend na toestemming hiertoe. Deze toestemming vragen we via bijvoorbeeld een PB op Facebook. Als u niet wilt dat we uw gegevens (nog langer) publiceren dan kunt u ons dit laten weten. We zullen daar dan direct actie op ondernemen.

Toegang tot privacy gevoelige gegevens

Binnen de Stichting Poot Helpt! hebben de bestuursleden toegang tot de persoonsgegevens van de sponsoren van de stichting. Zij hebben deze toegang omdat dit nodig is voor uitoefening van hun werkzaamheden.

Uw gegevens bij Stichting Poot Helpt!

Als u wilt weten wat wij van u aan privacy gevoelige gegevens geregistreerd hebben dan kunt u een verzoek hiertoe via e-mail sturen aan info@stichtingpoot.nl. U ontvangt dan binnen 1 week van ons een reactie waarin wij u dit melden.

Recht om vergeten te worden

U heeft het wettelijke recht om ons te vragen uw privacy gevoelige gegevens ‘te vergeten’. Hierbij zijn wij echter wel gebonden aan wettelijke en fiscale bewaartermijnen. Wilt u dat we uw gegevens ‘vergeten’ dan kunt u een verzoek hiertoe via e-mail sturen aan info@stichtingpoot.nl. Wij nemen dan binnen 1 week contact met u op.