ANBI STATUS

fb-5

anbi

Stichting Poot is ANBI-gecertificeerd. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en daarmee is Stichting Poot erkend als een instelling die het algemeen belang dient.

Beloningsbeleid

Stichting Poot werkt uitsluitend met vrijwilligers die zonder vergoeding hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting uitvoeren. Dit geldt zowel voor onze bestuursleden als voor de overige vrijwilligers. Hier staat op geen enkele wijze een salaris of overige vergoeding tegenover.

ANBI en de fiscus

Onze donateurs kunnen bij de opgave van de inkomstenbelasting een donatie opvoeren als aftrekpost. Hiervoor gelden de regels van de Belastingdienst waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen gewone giften en periodieke giften. Bovendien heeft de ANBI status voor Stichting Poot het voordeel dat wij geen schenk- en erfbelasting hoeven af te dragen. En omdat onze bestuursleden en vrijwilligers zonder vergoeding werken, komt een gift dus voor de volle 100% ten goede aan het goede doel.

Schenken met belastingvoordeel

Periodieke giften mag je helemaal aftrekken van de belastingaangifte, gewone giften niet. Voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag je aftrekken maar nooit meer dan het maximumbedrag.

Wil je schenken met extra belastingvoordeel? Dat kan dat met een periodieke schenking. Je moet je dan wel realiseren dat je je hierbij vastlegt om tenminste 5 jaar lang een periodieke schenking te doen van een vast bedrag voor per jaar. Deze wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Je gift is in dat geval volledig aftrekbaar: er is geen minimum drempel. Op deze manier kan je er voor kiezen om je gift te verhogen waarbij jouw voordeel ten goede komt aan Stichting Poot of je krijgt meer geld terug van de Belastingdienst.

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe dit kan uitpakken bij een (gezamenlijk) inkomen van bijvoorbeeld € 35.000 per jaar en een periodieke gift van € 20 per maand gedurende 5 jaar, vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

Zonder overeenkomst Met overeenkomst Verschil
Aftrekbaarheid van de gift: €0,- €240,- €240,-
Belastingvoordeel: €0,- €98,- €98,-
U betaalt netto: €240,- €142,- €98,-
Uw voordeel bij een schenkingsovereenkomst: €98,-

Wil je uitrekenen hoeveel dit voordeel in jouw geval is, dan kun je gebruik maken van deze calculator.

Wil je ons steunen met een periodieke gift? Onze penningmeester beantwoordt graag je vragen. Neem hiervoor contact met ons op via info@stichtingpoot.nl

Voor een periodieke schenking hoef je tegenwoordig niet meer naar de notaris: een schenkingsovereenkomst volgens het model van de Belastingdienst is voldoende en scheelt weer in de kosten. Ook hier helpt onze penningmeester graag bij.

Wil je eerst meer informatie over schenken, kijk dan op de site van de Belastingdienst:

Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

——————————————

-Aftrekbaarheid giften                    Stichting Poot Helpt! is ANBI-gecertificeerd en daarmee erkend als een instelling die het algemeen belang dient. Donaties aan Stichting Poot Helpt! vallen onder de Europese wet- en regelgeving voor wat betreft fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg hiertoe ook altijd de website van de Belastingdienst.

-Tax deductibility donations            Foundation Poot Helpt! is ANBI-certified and therefore recognized as an institution that serves the public interest. Donations to Stichting Poot Helpt! are covered by European laws and regulations with regard to tax deductibility. Always consult the website of the tax authorities.

-Abzugsfähigkeit Spenden               Stiftung Poot Helpt! ist ANBI zertifiziert und somit als Institution anerkannt, dass das öffentliche Interesse dient. Spenden an Stichting Poot Helpt! fallen unter die Europäischen Gesetze und Verordnungen hinsichtlich der steuerlichen Abzugsfähigkeit. Konsultieren Sie immer die Website der Steuerbehörden.

-Déductibilité de dons        Fondation Poot Helpt! est certifié ANBI et donc reconnu comme une institution qui sert l’intérêt public. Dons à la Fondation Poot Helpt! sont couverts par les lois et règlements européens en matière de déductibilité fiscale. Toujours consulter le site de l’administration fiscale.