Beginpagina

cropped-Logo-St.-Poot-2017-06.jpg

Welkom bij Stichting Poot

Stichting Poot helpt is een non-profit organisatie die zich het lot van zwerfhonden en -katten in het buitenland erg aantrekt en zich hiervoor inzet. Door middel van financiële donaties kan de stichting bijvoorbeeld voer, medische middelen e.a. benodigdheden bekostigen.

Stichting Poot is ANBI-gecertificeerd. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en daarmee is Stichting Poot erkend als een instelling die het algemeen belang dient.

Ons bestuur en onze vrijwilligers zetten zich zonder vergoeding voor de stichting in. Zie voor ons beloningsbeleid en meer informatie over wat ANBI betekent en welke fiscale voordelen dit heeft, het tabblad ANBI status.

Projecten en activiteiten

Jaarlijks doen wij verslag van de uitgevoerde projecten en acties. Dit doen wij in de vorm van een Kerstbrief, waarin per maand wordt toegelicht wat we hebben gedaan, samen met de door ons gesteunde shelters. Deze kerstbrieven vindt u onder het kopje “NieuwsFlitz” en daarna “Kerstbrief”.

Op onze pagina op Facebook vind u altijd de meest actuele informatie over onze projecten, wat er gebeurt in de door ons ondersteunde shelters, etc.

Een globaal overzicht hiervan vind u op onze website onder het tabje  “NieuwsFlitz!”.

Financiële verantwoording

Onze financiële jaarverslagen vindt u onder het kopje “Beginpagina”. De jaarrekening geeft een transparant inzicht in onzefinanciële situatie (inkomsten en uitgaven) en wordt voorzien van een toelichting door onze penningmeester. De jaarrekening wordt formeel goedgekeurd door het volledige bestuur.

Doelstelling Stichting Poot helpt

Ons doel is samen te werken met de lokale bevolking en zo ter plaatse oplossingen te bieden op het gebied van de grote populatie van zwerfhonden en katten.

Door de grote populatie is er een vicieuze cirkel ontstaan van steeds meer zwerfdieren en door het meedogenloze optreden van de autoriteiten ontstaat er steeds meer dierenleed.
Vanwege de schrijnende en trieste situatie die in deze landen* is ontstaan, leveren wij een bijdrage door het werven van sponsoren en donateurs. Met het sponsorgeld zorgen wij ervoor dat de dieren huisvesting, voedsel, water en medische zorg krijgen. Tevens zorgen wij voor sterilisatie- en castratieprojecten om zo de populatie een halt toe te roepen.

wij doen niet aan adopties, maar hoe kunt u ons wél helpen?

Stichting Poot helpt heeft uw hulp hard nodig. Heeft u nog dierendekens  waar u niets mee doet, neem contact met ons op dan kunnen we kijken of we dit via DPD naar Krasi/Ramona kunnen zenden.

Vertegenwoordigt u een bedrijf dat medische middelen of voer willen schenken aan de stichting of wilt u een financiële donatie doen? Alles is van harte welkom!

Ook kunt u ons ook helpen door een bedrag/vrije gift over te maken op rekening nummer: NL34 INGB 0007 2620 89  t.n.v. Stichting Poot, onder vermelding van Algemene Donatie

*  hieronder vallen o.a. Roemenië, Bulgarije, Bosnië, Portugal, Spanje enzovoort…

Groet,

Team Stichting Poot

Samen staan we sterk !!