Dank aan onze donateurs

Aan al onze donateurs

Wij willen al onze donateurs hartelijk bedanken voor alle donaties die wij ontvangen. Ook onze contact adressen in Roemenië en Bulgarije zijn intens blij dat onze donateurs hun steunen en willen hun via deze weg ook hartelijk bedanken.

Together we are strong!

3084ff1fec7843930040da99623bd97c