HELP ONS EN DONEER ! Ramona heeft een auto nodig ( Nov. 2017- febr. 2018) NL DE GB

                                 *HELP ONS EN DONEER !!! HELP RAMONA MOLDOVAN AAN EEN AUTO*

YEAH !!!!!!!!   07-01-2018    Het streefbedrag van   € 4.000,00  gehaald !!!!

 Alle donateurs   :    DANK JE WEL !!!!    SUPER !!

Januari zijn Glen en Calin en Ramona op zoek gegaan naar een auto. Ze hebben er één gevonden!!

Eind januari 2018 heeft ze de auto op haar naam staan een SUZUKI !!! Nu kan ze veilig wn betrouwbaar op weg van en naar haar hondjes!

Ramona: we wensen je veilige kilometers !!!!

NL34 INGB 0007 2620 89    o.v.v. ” Car Ramona”

Bic: INGB NL2A

PayPal: PootHelpt@gmail.com

internationaal opgezette actie                                             required:€  4000 

DONATED:                                                      

20-11- 2017            €    585,00

23-11-2017            €     730,00                                                              

29-11-2017           €     895,00

6-12-2017            €   1.000,00                                                                   24-12-2017            €    2.333,00     

10-12-2017          €   1.103,00                                                                   30-12-2017             €    2.463,00

12-12-2017          €   1.473,00                                                                  04-01-2018             €    2.700,00

18-12-2017         €   1.893,00                                                                    07-01-2018            €   3.000,00

20-12-2017        €   2.198,00                                                                    07-01-2018           €   4.000,00

—————————————————————————–

  SOKO streuner team Brasov (DE)               Stichting Poot (NL)                          Glen Smith (GB)

DOE MEE!!!!! Samen staan we sterk en we hebben uw hulp HARD nodig !!!

Aangezien haar auto verscheidene keren gemaakt is en niet meer gerepareerd kan worden heeft ze absoluut een auto nodig ! HELP ONS AAN EEN AUTO.

De winter komt er aan en de winters in Roemenië zijn ijs- en ijskoud. Temperaturen van – 25 grd met een dik pak sneeuw komen vaak voor. Ramona moet alle dagen van Brasov (werk) 65 km rijden naar haar honden. Dus heeft ze een in goede staat verkerende auto nodig met vierwielaandrijving, winterbanden.

WE GAAN ONZE KRACHTEN SAMEN BUNDELEN. Wij, Team Stichting Poot (NL), zijn samen met onze collega’s uit Duitsland: Team Brasov (DE) én Glen Smith (GB) uit Engeland die achter de schermen heel veel voor ons uitzoekt, deze actie gaan op zetten om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor een AUTO voor Ramona Moldovan.

DOEL VAN DE ACTIE

– Geld voor een Auto ( bijvoorbeeld Toyota RAV4 ,Suzuki, Dacia Duster ) Op  Roemeense site OLX zijn we al aan het zoeken. Maar…… we hebben geen geld om een auto te kunnen kopen en transport te realiseren. Vandaar deze actie en we hopen dat we met zijn allen in een korte periode heel veel geld binnen kunnen halen. HELPT U MEE?

ONS STREVEN IS OM GEZAMENLIJK EEN EINDDOEL TE BEHALEN VAN minimaal € 4.000,00

Dat is veel geld, heel veel geld, en daarom doen we een oproep aan jullie allen: DOE MEE, kleine bedragen maken ook samen een grote !!!

We kunnen RAMONA toch niet in de kou laten zitten??? Ze heeft een vervoersmiddel écht nodig!!!

We zullen tussentijds updates plaatsen hoeveel geld samen gedoneerd is. LAAT DE TELLER OPLOPEN EN HELP ONS.

U kunt uw donatie storten op rek.nr van Stichting Poot: NL2620 89 o.v.v. AUTO 34 INGB 0007 RAMONA

BIC: INGB NL2A

PayPal: PootHelpt@gmail.com

LATEN WE ER MET Z’N ALLEN VOOR ZORGEN DAT WE ONS EINDDOEL BEHALEN OM EEN AUTO VOOR RAMONA TE KUNNEN AANSCHAFFEN.

Dank alvast!

 

Soko Streuner Team Brasov (DE)       Team Stichting Poot (NL)           Glen Smith (GB)/ Tommi Townsend

————————————————————————–

ENGLISH VERSION:

HELP US AND DONATE!!! HELP RAMONA MOLDOVAN TO A CAR *

JOIN!!!!! Together we are strong and we need your help, desperately needed!!!

Since her old car is made several times and can no longer be repaired, she absolutely needs a car! HELP US TO A CAR.

The winter is coming and the winters in Romania are ice and ice cold. Temperatures of – 25 grd with snow comes at night often. Ramona should all days of Brasov (work) 65 km drive to her dogs. She has a need in a good conditioned car with four wheel drive and winter tires. 

WE’RE GOING TO BUNDLE OUR FORCES TOGETHER. We, Team Stichting Poot (NL) join together with our colleagues from Germany Team Brasov (DE) and Glen Smith (GB). We are put on this action to get as much money for a car for Ramona Moldovan.

PURPOSE OF THE ACTION -Money for a Car (for example, Toyota RAV4,Suzuki, Dacia Duster) On Romanian site OLX, we are now searching already

But … … we have no money to buy a car and transport this. Hence this action and we hope that we’re all inn a lot of money in a short period of time. WILL YOU HELP?

OUR AIM IS THAT WE TOGETHER ACHIEVE A GOAL OF at least    € 4.000,00

That is a lot of money, and that is why we do a call to you all: get involved, small amounts are also put together a great one !!!

We can not leave RAMONA out in the cold yet ??? She must have a car, it is really necessary!!!

We will post updates in between, how much money donated is together.

LET THE COUNTER GO UP AND HELP US.

You can deposit your donation on rek.nr by: Foundation Stichting Poot:

NL34 INGB 0007 2620 89, BIC: INGB NL2A   quoting: CAR RAMONA

PayPal: PootHelpt@gmail.com

LET’S ALL MAKE SURE THAT WE ACHIEVE OUR GOAL TO PURCHASE A CAR FOR RAMONA.

Thank you thank you so much!!!

 

Soko Streuner Team Brasov (DE)     Team Stichting Poot  (NL)     Glen Smith (GB)/ Tommi Townsend

————————————————————————–

DEUTSCHE VERSION:  

* HELFEN SIE UNS UND SPENDEN SIE! HELFEN SIE RAMONA MOLDOVAN INS AUTO *

JOIN!!! Gemeinsam sind wir stark und wir brauchen dringend Ihre Hilfe!!!

Da ihr Auto mehrmals hergestellt wurde und nicht mehr repariert werden kann, braucht sie unbedingt ein Auto! Helfen Sie uns an einem Auto.

Der winter steht vor der Tür und der Winter in Rumänien ist eis und eiskalt. Temperaturen von minus 25 Grd mit Schnee und Glatteis immer . Ramona muss alle Tage 65 km fahren von Brasov (Arbeit) um ihre Hunden zu können fütteren . Also sehr viele Kilometer jeden Tag!! Dahrum muss ihr Auto in einem guten Zustand sein: mit Allradantrieb und gute Winterreifen.

WIR WERDEN UNSERE KRÄFTE BÜNDELN. Wir, Team Stichting Poot (NL) sind gemeinsam mit unseren Kollegen aus Deutschland: Team Brasov (DE) und mit Hilfe von Glen Smith (GB) diese Action gestart. Wir wirden für diese Aktion gehen, um möglichst viel Geld zu bekommen für ein Auto für Ramona Moldovan.

ZWECK DER AKTION: -Geld für ein Auto (z.B. Toyota RAV4 , Suzuki, Dacia Duster)  auf  rumänischen Standort OLX, wir sind jetzt schon zu zuchen nach ein  Auto

Aber…… Wir haben kein Geld um ein Auto mit ein ebentueller Transport, zu kaufen. Daher hoffen wir mit dieser Aktion, dass wir alle eine Menge Geld in kurzer Zeit beieinander bringen konnen!

KANNST DU HELFEN?

Unser Ziel ist , ein Betrag von mindestens € 4.000,00 zu bekommen.

Das ist eine Menge Geld, viel Geld, und genau deshalb haben wir eine Bitte an euch alle: spendiere alle, kleine Mengen machen zusammen einen grossen Betrag!!!

Wir lassen RAMONA nicht im Stich??? Sie hat ein Transportmedium wirklich notwendig!!!

Wir veröffentlichen in Zwischenzeit, Updates zusammen , wieviel Geld gespendet ist.

LASSEN SIE DEN ZÄHLER NACH OBEN LAUFEN UND HELFEN SIE UNS!!!

Sie können Ihre Spenden auf Rechnungnummer Stiftung: Stichting Poot, überweisen:

NL34 INGB 0007 2620 89; Zitat: AUTO-RAMONA    BIC: INGB NL2A

PayPal: PootHelpt@gmail.com

ALLE SORGEN WIR DAFÜR, DASS WIR UNSER ZIEL ERREICHEN: EIN AUTO ZU KAUFEN FÜR RAMONA,!!

Jetzt schon vielen, vielen Dank!!!!!!!!

 Soko Streuner Team Brasov (DE)     Team Stichting Poot  (NL)     Glen Smith (GB)/ Tommi Townsend